Hizmet ettiğimiz kuruluşlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Avrupa Birliği Başkanlığı
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Tamanlanan işler

AB Başkanlığı’nca yürütülen Avrupa Birliği eş finansmanlı STEP projesi kapsamında aşağıdaki projelerin teknik şartname ve bütçeleme dahil olmak üzere ihale dokümanlarının hazırlanması, sonuçlandırılması. İhale hazırlığı ve sözleşme süresince yararlanıcı kurumlara ve sözleşme makamına gerekli desteğin ve danışmanlığı sağlanması

  • AB-Türkiye Anadolu Arkeolojisi ve Kültürel Miras Enstitüsü
  • Belediyelere Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Desteği
  • Ortak Kültürel Miras: Türkiye ile AB Arasında Koruma ve Diyalog (AŞAMA II) (Sinop Tarihi Cezaevi Restorasyonu)
  • Annelerinin Yanında Kalan Çocuklar İçin Bir Kurum Modeli Geliştirilmesi (Diyarbakır Cezaevi)

Kapasite Geliştirme kapsamında IPA (AB Katılım Öncesi Yardım Aracı) uygulayıcıları, yararlanıcı kuruluşlar  ve diğer paydaşlar için (yaklaşık 90 katılımcı) teknik şartnamelerin hazırlanması, PRAG satın alma prosedürleri, FIDIC sözleşme formlarıyla çalışma veİhale Dokümanları (bütçe çalışması, mali teklif formları, metraj listeleri, tasarım çizimleri ve dokümanlar) eğitimi

AB eş finansmanıyla gerçekleştirilen proje bileşenlerinin ihale sürecine ilişkin, lider kuruluş personeli, nihai faydalanıcı kuruluşlar vb. tarafından ihale, hibe ve eşleştirme çalışmalarında kullanılmak üzere Prosedürler El Kitabının hazırlanması ve nihai hale getirilmesi. Kılavuz basılı olarak ilgili kuruluşlara dağıtılacak ve ayrıca çevrimiçi olarak yayınlanacaktır.

Avrupa Birliği destekli “Technical Assistance for Further Support to RCP-CID in its Operations” teknik yardım projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kalite Güvence/Kalite Kontrol, İzleme ve Değerlendirme ve Programlama departmanlarına aşağıdaki danışmanlık ve uzmanlık hizmetleri verilmesi

Yerinde kontrol (spot check) 

Tokat Küçük Sanayicilerin Büyük Ortaklığı

Türkiye’de Seçilmiş Bölgelerde 3 İş İnkubatörü Kurulması ve İnkübatörler Arasında Bir Ağın Geliştirilmesi – Tokat, Kastamonu, Malatya

Firaset (Fırat Rainbow Surrounding Enterprise Taskforce)

Elazığ İşletme Geliştirme Merkezinin Genişletilmesi

Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Merkezi

Yozgat İnovasyon Merkezi

Şanlıurfa Tahıl Borsası ve Lisanslı Depo Kuruluşu

Şanlıurfa Pamuk Borsası ve Lisanslı Depo

Gaziantep Teknoparkın Araştırma ve Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesi

Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi – GETAM

Bafra İş ve İhracat Geliştirme Birimi (BEDU)

Orta Karadeniz Bölgesinin Rekabet Gücünün Artırılması (TR83) Projesi

Samsun Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı

Hatay’da El Yapımı

Samsun Lojistik Merkezi

Van Kurumsal Geliştirme Merkezi Projesi’nin Genişletilmesi

Antep Fıstığı İşleme Sektörü Ortak Sanayi Altyapısının İyileştirilmesi Projesi – Siirt

Siirt’te Turizm Sektörünün Canlanması

Kayseri Mobilya Üretimi Alt Yapısının Güçlendirilmesi

Sorgun Kurumsal Geliştirme Merkezi

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi

Amasya Ortak Kullanım Tesisi (Mobilya ve Oto Mekanik) ve Küçük İşletme Danışmanlık Hizmetleri Birimi Kurulması

Erzurum, Erzincan ve Kars’ta Kış Turizmi Koridorunun Geliştirilmesi

Ardahan Yalnızçam Kış Turizmi Altyapısının İyileştirilmesi

Projelerin doğrulama kontrollerinde Programlama Departmanı için uzman hizmetleri:

Ankara – Mantar Yetiştirme ve Teknoloji Ticarileştirme Merkezi

Uşak – Büyükbaş Deri İşleme Ortak Kullanım Tesisi Kurulması

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi (EDIC)

Kahramanmaraş Altın ve Mücevherat Merkezi

Gelişmiş Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi

GAP4MSME – Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Büyüme ve Hızlandırma Programı (MSME)

Otomotiv Endüstrisi için Gelişen ve Etkinleştiren Yüzey Teknolojileri

KOBİ’ler, Girişimciler ve Akademiler için Biyoteknoloji Ürünleri Geliştirme Merkezi

Proje ve sözleşme yönetimi hizmetleri 

Dünyaca tanınan Göbekli Tepe ‘deki iki ana kazı alanına çelik çatı yapılması projesi kapsamında

Yüklenici (müşteri) tarafından yerinde uygun QA/QC prosedürlerinin oluşturulmasını ve takip edilmesini sağlamak

UNESCO’nun Dünya Mirası Listesine katılmak için tüm koruma önlemlerinin uluslararası standartlar ve ICOMOS’un özel gereklilikleri doğrultusunda alınmasını sağlamak

Çelik çatılar imalat ve montaj için detay tasarım koordinasyonu ve Kalite Kontrol Planlarının (Muayene ve Test Planı dahil) kontrol edilip uygunluğunun sağlanması

Proje paydaşlarıyla koordinasyon ve iletişim

İnşaat sözleşmesi ve taleplerin yönetimi, sözleşme yazışmaları

Tamanlanan işler

AB Başkanlığı’nca yürütülen Avrupa Birliği eş finansmanlı STEP projesi kapsamında aşağıdaki projelerin teknik şartname ve bütçeleme dahil olmak üzere ihale dokümanlarının hazırlanması, sonuçlandırılması. İhale hazırlığı ve sözleşme süresince yararlanıcı kurumlara ve sözleşme makamına gerekli desteğin ve danışmanlığı sağlanması

  • AB-Türkiye Anadolu Arkeolojisi ve Kültürel Miras Enstitüsü
  • Belediyelere Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Desteği
  • Ortak Kültürel Miras: Türkiye ile AB Arasında Koruma ve Diyalog (AŞAMA II) (Sinop Tarihi Cezaevi Restorasyonu)
  • Annelerinin Yanında Kalan Çocuklar İçin Bir Kurum Modeli Geliştirilmesi (Diyarbakır Cezaevi)

Kapasite Geliştirme kapsamında IPA (AB Katılım Öncesi Yardım Aracı) uygulayıcıları, yararlanıcı kuruluşlar  ve diğer paydaşlar için (yaklaşık 90 katılımcı) teknik şartnamelerin hazırlanması, PRAG satın alma prosedürleri, FIDIC sözleşme formlarıyla çalışma veİhale Dokümanları (bütçe çalışması, mali teklif formları, metraj listeleri, tasarım çizimleri ve dokümanlar) eğitimi

AB eş finansmanıyla gerçekleştirilen proje bileşenlerinin ihale sürecine ilişkin, lider kuruluş personeli, nihai faydalanıcı kuruluşlar vb. tarafından ihale, hibe ve eşleştirme çalışmalarında kullanılmak üzere Prosedürler El Kitabının hazırlanması ve nihai hale getirilmesi. Kılavuz basılı olarak ilgili kuruluşlara dağıtılacak ve ayrıca çevrimiçi olarak yayınlanacaktır.

Avrupa Birliği destekli “Technical Assistance for Further Support to RCP-CID in its Operations” teknik yardım projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kalite Güvence/Kalite Kontrol, İzleme ve Değerlendirme ve Programlama departmanlarına aşağıdaki danışmanlık ve uzmanlık hizmetleri verilmesi

Yerinde kontrol (spot check) 

Tokat Küçük Sanayicilerin Büyük Ortaklığı

Türkiye’de Seçilmiş Bölgelerde 3 İş İnkubatörü Kurulması ve İnkübatörler Arasında Bir Ağın Geliştirilmesi – Tokat, Kastamonu, Malatya

Firaset (Fırat Rainbow Surrounding Enterprise Taskforce)

Elazığ İşletme Geliştirme Merkezinin Genişletilmesi

Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Merkezi

Yozgat İnovasyon Merkezi

Şanlıurfa Tahıl Borsası ve Lisanslı Depo Kuruluşu

Şanlıurfa Pamuk Borsası ve Lisanslı Depo

Gaziantep Teknoparkın Araştırma ve Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesi

Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi – GETAM

Bafra İş ve İhracat Geliştirme Birimi (BEDU)

Orta Karadeniz Bölgesinin Rekabet Gücünün Artırılması (TR83) Projesi

Samsun Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı

Hatay’da El Yapımı

Samsun Lojistik Merkezi

Van Kurumsal Geliştirme Merkezi Projesi’nin Genişletilmesi

Antep Fıstığı İşleme Sektörü Ortak Sanayi Altyapısının İyileştirilmesi Projesi – Siirt

Siirt’te Turizm Sektörünün Canlanması

Kayseri Mobilya Üretimi Alt Yapısının Güçlendirilmesi

Sorgun Kurumsal Geliştirme Merkezi

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi

Amasya Ortak Kullanım Tesisi (Mobilya ve Oto Mekanik) ve Küçük İşletme Danışmanlık Hizmetleri Birimi Kurulması

Erzurum, Erzincan ve Kars’ta Kış Turizmi Koridorunun Geliştirilmesi

Ardahan Yalnızçam Kış Turizmi Altyapısının İyileştirilmesi

Projelerin doğrulama kontrollerinde Programlama Departmanı için uzman hizmetleri:

Ankara – Mantar Yetiştirme ve Teknoloji Ticarileştirme Merkezi

Uşak – Büyükbaş Deri İşleme Ortak Kullanım Tesisi Kurulması

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi (EDIC)

Kahramanmaraş Altın ve Mücevherat Merkezi

Gelişmiş Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi

GAP4MSME – Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Büyüme ve Hızlandırma Programı (MSME)

Otomotiv Endüstrisi için Gelişen ve Etkinleştiren Yüzey Teknolojileri

KOBİ’ler, Girişimciler ve Akademiler için Biyoteknoloji Ürünleri Geliştirme Merkezi

Proje ve sözleşme yönetimi hizmetleri 

Dünyaca tanınan Göbekli Tepe ‘deki iki ana kazı alanına çelik çatı yapılması projesi kapsamında

Yüklenici (müşteri) tarafından yerinde uygun QA/QC prosedürlerinin oluşturulmasını ve takip edilmesini sağlamak

UNESCO’nun Dünya Mirası Listesine katılmak için tüm koruma önlemlerinin uluslararası standartlar ve ICOMOS’un özel gereklilikleri doğrultusunda alınmasını sağlamak

Çelik çatılar imalat ve montaj için detay tasarım koordinasyonu ve Kalite Kontrol Planlarının (Muayene ve Test Planı dahil) kontrol edilip uygunluğunun sağlanması

Proje paydaşlarıyla koordinasyon ve iletişim

İnşaat sözleşmesi ve taleplerin yönetimi, sözleşme yazışmaları